Μαθητικός κόσμος : Περιοδικό της μαθητικής νεολαίας
 
Τίτλος:Μαθητικός κόσμος : Περιοδικό της μαθητικής νεολαίας
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Μαθητικός κόσμος : Περιοδικό της μαθητικής νεολαίας
Δημοσίευση:Αθήνα : [χ.ό.]
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Διευθυντής συντάξεως: Σίμος Ν
Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1966
τεύχος 4
1966
τεύχος 4
Πλήρης
Μέλος Δικτύου