Το Λυχνάρι : Έκδοση ιστορικού, λαογραφικού και πολιτιστικού περιεχομένου
 
Τίτλος:Το Λυχνάρι : Έκδοση ιστορικού, λαογραφικού και πολιτιστικού περιεχομένου
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Το Λυχνάρι : Έκδοση ιστορικού, λαογραφικού και πολιτιστικού περιεχομένου
Πνευματική Υπευθυνότητα:Λαογραφικό Μουσείο Κοινότητας Κωσταλέξη
Δημοσίευση:Κωσταλέξη Φθιώτιδας : Λαογραφικό Μουσείο Κοινότητας Κωσταλέξη
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1992 1998 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1992
τεύχος 1
1998
τεύχος 13
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου