Λογοτεχνικά κείμενα
 
Τίτλος:Λογοτεχνικά κείμενα
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Λογοτεχνικά κείμενα
Δημοσίευση:Πάτρα : Εταιρεία Λογοτεχνών ΝΔ/κής Ελλάδος
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:[Τριμηνιαίο]
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1982
τεύχος 1
1982
τεύχος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου