Κοπανέλι
 
Τίτλος:Κοπανέλι
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Κοπανέλι
Πνευματική Υπευθυνότητα:Σύλλογoς Φίλων Διάσωσης και Διάδοσης του Κοπανελιού "Η Χριστίνα"
Δημοσίευση:Αθήνα : Κουστουράκη-Κουκουλάρη Χριστίνα
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
2001
τεύχος 6
2002
τεύχος 10
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου