Κίνηση
 
Τίτλος:Κίνηση
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:GR .
Τίτλος:Κίνηση
Παράλληλος κύριος τίτλος:Motion
Δημοσίευση:Αθήνα : Ολυμπιακή Αεροπορία
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:GR .
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1991-1992 1997 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου