Κέντρων
 
Τίτλος:Κέντρων
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:GR .
Τίτλος:Κέντρων
Δημοσίευση:Αθήνα : Παχούρης Γιάννης, Κορδοπάτης Δημοσθένης
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:GR .
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1997
τεύχος 2
1997
τεύχος 2
Πλήρης
Μέλος Δικτύου