Το Καποδιστριακό
 
Τίτλος:Το Καποδιστριακό
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:GR .
Τίτλος:Το Καποδιστριακό
Πνευματική Υπευθυνότητα:Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
Δημοσίευση:Αθήνα : Μπαμπινιώτης Γ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:GR .
Σημειώσεις:Δεκαπενθήμερο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
2002
τεύχος 4
2002
τεύχος 4
Πλήρης
Μέλος Δικτύου