Κανάλι 14 : Ναυτική επιθεώρηση, λογοτεχνική, επιμορφωτική, εκπολιτιστική
 
Τίτλος:Κανάλι 14 : Ναυτική επιθεώρηση, λογοτεχνική, επιμορφωτική, εκπολιτιστική
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:GR .
Τίτλος:Κανάλι 14 : Ναυτική επιθεώρηση, λογοτεχνική, επιμορφωτική, εκπολιτιστική
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Κανάλι 14 : λόγος, τέχνη, πολιτισμός
Δημοσίευση:Αθήνα : Ιωακείμ Βασίλης
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:GR .
Σημειώσεις:Διμηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1981
τεύχος 1
1982
τεύχος 7
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου