Θρακική εστία : Φιλολογικό περιοδικό Θράκης
 
Τίτλος:Θρακική εστία : Φιλολογικό περιοδικό Θράκης
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Θρακική εστία : Φιλολογικό περιοδικό Θράκης
Δημοσίευση:Αλεξανδρούπολη : Λυμπόπουλος Τάσος Ε.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Τριμηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1979
τόμος 1
τεύχος 1
1979
τόμος 1
τεύχος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου