Θερμοπύλες : Περιοδικό γραμμάτων και τεχνών
 
Τίτλος:Θερμοπύλες : Περιοδικό γραμμάτων και τεχνών
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Θερμοπύλες : Περιοδικό γραμμάτων και τεχνών
Παράλληλος κύριος τίτλος:Thermopyles
Δημοσίευση:Πειραιάς : Παναγιωτόπουλος Στέλ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Διμηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1962 1963 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1962
τεύχος 5-6
1963
τεύχος 8
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου