Θαλασσινά φύλλα
 
Τίτλος:Θαλασσινά φύλλα
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Θαλασσινά φύλλα
Πνευματική Υπευθυνότητα:Εθνική Ελληνική Ωκεανογραφική Εταρεία
Δημοσίευση:Αθήνα : Εθνική Ελληνική Ωκεανογραφική Εταρεία
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη
1958
τόμος 2
1961
τόμος 5
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1957
τόμος 1
τεύχος 1-10
1957
τόμος 1
τεύχος 1-10
Πλήρης
Μέλος Δικτύου