Ηπειρωτικοί αντίλαλοι
 
Τίτλος:Ηπειρωτικοί αντίλαλοι
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ηπειρωτικοί αντίλαλοι
Δημοσίευση:Πάτρα : Πανηπειρωτικός Σύλλογος Πάτρας
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Τριμηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1995
τεύχος 40
1999
τεύχος 53
Πλήρης
Μέλος Δικτύου