Θέρος : Λογοτεχνική και καλλιτεχνική έκδοση
 
Τίτλος:Θέρος : Λογοτεχνική και καλλιτεχνική έκδοση
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Θέρος : Λογοτεχνική και καλλιτεχνική έκδοση
Δημοσίευση:Γιάννινα : Ηπειρωτική Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Ετήσιο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1980
τεύχος 1
1981
τεύχος 2
Πλήρης
Μέλος Δικτύου