Εφημερίς Αθηνών1824-1826
 
Τίτλος:Εφημερίς Αθηνών
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Εφημερίς Αθηνών
Δημοσίευση:Αθήναι : Βιβλιοπωλείο των Βιβλιοφίλων [Κ. Σπανός], 1981
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Φωτοανατυπωμένη έκδοση
Το πρώτο φύλλο της Εφημερίδας κυκλοφόρησε στις 20 Αυγούστου 1824 στη Σαλαμίνα και το επόμενο στην Αθήνα.
103 φύλλα τυπώθηκαν το πρώτο έτος έως τις 30 Οκτωβρίου 1825 και 37 μόνο φύλλα το δεύτερο έτος.
Το τελευταίο φύλλο της εφημερίδας εκδόθηκε στις 15 Απριλίου 1826.
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1824
τεύχος 1
1826
τεύχος 37
Πλήρης
Μέλος Δικτύου