Εστιάς : Περιοδικόν επιστήμης και τέχνης
 
Τίτλος:Εστιάς : Περιοδικόν επιστήμης και τέχνης
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Εστιάς : Περιοδικόν επιστήμης και τέχνης
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Εστιάς : περιοδικόν επιστήμης τέχνης και προβληματισμού
Δημοσίευση:Αθήνα : Φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1960
τόμος 1
τεύχος 3
1962
τόμος 2
τεύχος 6
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου