Επίτηδες : Φοιτητικό περιοδικό
 
Τίτλος:Επίτηδες : Φοιτητικό περιοδικό
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Επίτηδες : Φοιτητικό περιοδικό
Δημοσίευση:Αθήνα : Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθηνών
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
[1996]
τεύχος 1
1997 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου