Επιθεώρηση της ΓΛΔ : Εικονογραφημένο περιοδικό από τη Γερμανική Λαοκρατική Δημοκρατία
 
Τίτλος:Επιθεώρηση της ΓΛΔ : Εικονογραφημένο περιοδικό από τη Γερμανική Λαοκρατική Δημοκρατία
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Γερμανία
Τίτλος:Επιθεώρηση της ΓΛΔ : Εικονογραφημένο περιοδικό από τη Γερμανική Λαοκρατική Δημοκρατία
Δημοσίευση:Berlin : Σύνδεσμος της ΓΛΔ για τη Φιλία των Λαών
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Γερμανία
Σημειώσεις:Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1986
τεύχος 7
1988
τεύχος 9
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου