Επιθεώρηση : Γράμματα, τέχνες
 
Τίτλος:Επιθεώρηση : Γράμματα, τέχνες
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Επιθεώρηση : Γράμματα, τέχνες
Δημοσίευση:Αθήνα : Τρανούλης Τάκης
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Διμηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1987
τεύχος 1
1987
τεύχος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου