Ενοριακή φωνή
 
Τίτλος:Ενοριακή φωνή
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ενοριακή φωνή
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ιερός Ενοριακός Ναός Αναλήψεως Χριστού Καλαμάτας
Δημοσίευση:Καλαμάτα : Ιερός Ενοριακός Ναός Αναλήψεως Χριστού Καλαμάτας
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
2001-2006
τεύχος 1
2001-2006
τεύχος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου