Ενημερωτικό δελτίο για τη αιγαιακή και κυρπιακή αρχαιολογία
 
Τίτλος:Ενημερωτικό δελτίο για τη αιγαιακή και κυρπιακή αρχαιολογία
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ενημερωτικό δελτίο για τη αιγαιακή και κυρπιακή αρχαιολογία
Πνευματική Υπευθυνότητα:Αιγεύς - Εταιρεία Αιγαιακής Προιστορίας
Δημοσίευση:Αθήνα : Αιγεύς-Εταιρεία Αιγαιακής Προιστορίας
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
2010
τεύχος 5
2010
τεύχος 5
Πλήρης
Μέλος Δικτύου