Τα εν Δήμω Φιλοθέης : Ενημερωτική πολιτιστική έκδοση
 
Τίτλος:Τα εν Δήμω Φιλοθέης : Ενημερωτική πολιτιστική έκδοση
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Τα εν Δήμω Φιλοθέης : Ενημερωτική πολιτιστική έκδοση
Πνευματική Υπευθυνότητα:Δήμος Φιλοθέης
Δημοσίευση:Αθήνα : Παναγιωτοπούλου-Ταραντίνου Ελένη
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1996
τεύχος 7
1996
τεύχος 7
Πλήρης
Μέλος Δικτύου