Ελληνοτσεχοσλοβακική φιλία
 
Τίτλος:Ελληνοτσεχοσλοβακική φιλία
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ελληνοτσεχοσλοβακική φιλία
Δημοσίευση:Αθήνα : Ελληνοτσεχοσλοβάκικος Σύνδεσμος
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Διμηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1986
τεύχος 36
1986
τεύχος 36
Πλήρης
Μέλος Δικτύου