Ελληνοσοβιετικά χρονικά
 
Τίτλος:Ελληνοσοβιετικά χρονικά
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ελληνοσοβιετικά χρονικά
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ελληνοσοβιετικός Σύνδεσμος
Δημοσίευση:Αθήνα : Μαυρομμάτης Στέλιος
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Διμηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1988
τεύχος 122
1988
τεύχος 122
Πλήρης
Μέλος Δικτύου