Η Ελλάδα σήμερα
 
Τίτλος:Η Ελλάδα σήμερα
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Η Ελλάδα σήμερα
Πνευματική Υπευθυνότητα:Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών
Δημοσίευση:Αθήνα : Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1982
τεύχος 2
1982
τεύχος 2
Πλήρης
Μέλος Δικτύου