Ελεύθερα : Πολιτικό περιοδικό
 
Τίτλος:Ελεύθερα : Πολιτικό περιοδικό
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ελεύθερα : Πολιτικό περιοδικό
Δημοσίευση:Αθήνα : Χριστοδουλάκης Τάσος
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1981
τεύχος 1
1984
τεύχος 4
Πλήρης
Μέλος Δικτύου