Εκκρεμές
 
Τίτλος:Εκκρεμές
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Εκκρεμές
Δημοσίευση:[Αθήνα] : Μαθητική Κοινότητα Λυκείου - Σχολής Μωραΐτη
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1972
τόμος 4
τεύχος 1-2
1998
τόμος 20
τεύχος 3-4
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου