Εκκλησιαστικά προβλήματα : Ελεύθερα φύλλα αγωνιστικού προβληματισμού
 
Τίτλος:Εκκλησιαστικά προβλήματα : Ελεύθερα φύλλα αγωνιστικού προβληματισμού
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Εκκλησιαστικά προβλήματα : Ελεύθερα φύλλα αγωνιστικού προβληματισμού
Δημοσίευση:Αθήνα : Γεώρ. Θ Πυρουνάκης
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1966
τόμος 1
τεύχος 1-9
1967
τεύχος 1
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου