Δρόμος : Λογοτεχνικό περιοδικό
 
Τίτλος:Δρόμος : Λογοτεχνικό περιοδικό
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Δρόμος : Λογοτεχνικό περιοδικό
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Δρόμος : λόγος, κίνηση, τέχνες
Δημοσίευση:Αθήνα : Αυγερινός Κώστας
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
DDC Ταξινόμηση:800
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1985
τεύχος 5
1989
τεύχος 6
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου