Ο Δρόμος : Δωδεκανησιακό περιοδικό
 
Τίτλος:Ο Δρόμος : Δωδεκανησιακό περιοδικό
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ο Δρόμος : Δωδεκανησιακό περιοδικό
Δημοσίευση:Ρόδος : Καβαλιέρος Λευτέρης
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1983
τεύχος 16
1983
τεύχος 16
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1983
τεύχος 3
1983
τεύχος 3
Πλήρης