Δρόμοι : Έκδοση για τον πολιτισμό, την επικοινωνία και τον άνθρωπο
 
Τίτλος:Δρόμοι : Έκδοση για τον πολιτισμό, την επικοινωνία και τον άνθρωπο
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Δρόμοι : Έκδοση για τον πολιτισμό, την επικοινωνία και τον άνθρωπο
Δημοσίευση:Ξάνθη ; Θεσσαλονίκη ; Αθήνα : Ταμείον Θράκης Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Διμηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
2004-2005
τεύχος 5
2004-2005
τεύχος 5
Πλήρης
Μέλος Δικτύου