Δοκιμές : Περιοδικό μελέτης και τέχνης
 
Τίτλος:Δοκιμές : Περιοδικό μελέτης και τέχνης
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Δοκιμές : Περιοδικό μελέτης και τέχνης
Δημοσίευση:Αθήνα : Κρανιδιώτης Γιάννος [διευθυντής]
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1966
τεύχος 1
1966
τεύχος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου