Διώνη : Γράμματα, τέχνη, επιστήμη
 
Τίτλος:Διώνη : Γράμματα, τέχνη, επιστήμη
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Διώνη : Γράμματα, τέχνη, επιστήμη
Δημοσίευση:Γιάννινα : Μουλιας Νίκος
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Διμηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1981
τόμος 1
τεύχος 1
1981
τόμος 1
τεύχος 2
Πλήρης
Μέλος Δικτύου