Διάλογος
 
Τίτλος:Διάλογος
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Διάλογος
Πνευματική Υπευθυνότητα:Μορφωτική Ένωση Λεχαινών 'Ο Ανδρέας Καρκαβίτσας'
Δημοσίευση:Λεχαινά Ηλείας : Κεφάλας Θανάσης
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Τριμηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1978
τεύχος 2
1982
τεύχος 16
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου