Διάλογος : Έκδοση πνευματικού προβληματισμού
 
Τίτλος:Διάλογος : Έκδοση πνευματικού προβληματισμού
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Διάλογος : Έκδοση πνευματικού προβληματισμού
Παράλληλος κύριος τίτλος:Dialogue
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Λόγος - Διάλογος
Δημοσίευση:Θεσσαλονίκη : Φράγκος Βασίλης
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Τριμηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1962
τεύχος 1
1963
τεύχος 4
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1962
τεύχος 1
1991
τεύχος 66
Ελλιπής