Δημοκρατία πολιτών : Περιοδικό κοινωνικού και πολιτικού προβληματισμού
 
Τίτλος:Δημοκρατία πολιτών : Περιοδικό κοινωνικού και πολιτικού προβληματισμού
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Δημοκρατία πολιτών : Περιοδικό κοινωνικού και πολιτικού προβληματισμού
Δημοσίευση:Αθήνα : Δημοκρατία Πολιτών
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1995
τεύχος 1
1995
τεύχος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου