Δελτίο : Όργανο της Ένωσης Καθηγητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 
Τίτλος:Δελτίο : Όργανο της Ένωσης Καθηγητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Δελτίο : Όργανο της Ένωσης Καθηγητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Δημοσίευση:Θεσσαλονίκη : University Studio
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1982
τεύχος 1
1982
τεύχος 4
Πλήρης
Μέλος Δικτύου