Για ένα μαζικό κι αγωνιστικό μαθητικό κίνημα : Έντυπο ανεξάρτητων μαθητών
 
Τίτλος:Για ένα μαζικό κι αγωνιστικό μαθητικό κίνημα : Έντυπο ανεξάρτητων μαθητών
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Για ένα μαζικό κι αγωνιστικό μαθητικό κίνημα : Έντυπο ανεξάρτητων μαθητών
Δημοσίευση:Αθήνα : Χουλιαράς Φώτης
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: Χουλιαράς Φώτης
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1981
τεύχος 2
1981
τεύχος 2
Πλήρης
Μέλος Δικτύου