Βωμός τέχνης : Επιθεώρηση ποίησης και κριτικής
 
Τίτλος:Βωμός τέχνης : Επιθεώρηση ποίησης και κριτικής
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Βωμός τέχνης : Επιθεώρηση ποίησης και κριτικής
Δημοσίευση:Θεσσαλονίκη : Ρητορίδης Θαλής
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Διμηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1979
τεύχος 1
1979
τεύχος 5
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου