Το Αύριο : Περιοδικό γραμμάτων και τεχνών
 
Τίτλος:Το Αύριο : Περιοδικό γραμμάτων και τεχνών
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Το Αύριο : Περιοδικό γραμμάτων και τεχνών
Δημοσίευση:Πειραιάς : Δαμπάσης Γιώργος
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Διευθυντής: Δαμπάσης Γιώργος
Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας

τεύχος 5

τεύχος 5
Πλήρης
Μέλος Δικτύου