Άτλας της παγκόσμιας ιστορίας
 
Τίτλος:Άτλας της παγκόσμιας ιστορίας
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Άτλας της παγκόσμιας ιστορίας
Δημοσίευση:[χ.τ.] : Η Καθημερινή
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
2000
τεύχος 1-10

τεύχος 1-6
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου