Αρχή ινδίκτου : Ένθετο τεύχος της εφημερίδας "Σημαία"
 
Τίτλος:Αρχή ινδίκτου : Ένθετο τεύχος της εφημερίδας "Σημαία"
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Αρχή ινδίκτου : Ένθετο τεύχος της εφημερίδας "Σημαία"
Δημοσίευση:Καλαμάτα : Εφημερίδα "Σημαία"
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
2002 2002 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου