Αρκαδικό δελτίο
 
Τίτλος:Αρκαδικό δελτίο
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Αρκαδικό δελτίο
Πνευματική Υπευθυνότητα:Εταιρεία Αρκαδικών Γραμμάτων και Τεχνών
Δημοσίευση:Αθήνα : Εταιρεία Αρκαδικών Γραμμάτων και Τεχνών
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Τριμηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1985
τεύχος 5
1992
τεύχος 12
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου