Αραμπάς του Αγρινίου : Σατιρικό … και κάτι άλλο … περιοδικό
 
Τίτλος:Αραμπάς του Αγρινίου : Σατιρικό … και κάτι άλλο … περιοδικό
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Αραμπάς του Αγρινίου : Σατιρικό … και κάτι άλλο … περιοδικό
Δημοσίευση:Αγρίνιο : Φλωρόπουλος Παντολέων
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1995
τεύχος 39
1997
τεύχος 50
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου