Άπειρος χώρα : Επιθεώρηση ενημέρωσης και προβολής ηπειρωτικών θεμάτων
 
Τίτλος:Άπειρος χώρα : Επιθεώρηση ενημέρωσης και προβολής ηπειρωτικών θεμάτων
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Άπειρος χώρα : Επιθεώρηση ενημέρωσης και προβολής ηπειρωτικών θεμάτων
Δημοσίευση:Αθήνα : Βασιλείου Σπυρίδων
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
2000
τεύχος 8
2003
τεύχος 41
Πλήρης
Μέλος Δικτύου