Αξιολόγηση : Περιοδικό προβολής και κριτικής
 
Τίτλος:Αξιολόγηση : Περιοδικό προβολής και κριτικής
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Αξιολόγηση : Περιοδικό προβολής και κριτικής
Δημοσίευση:Αθήνα : Νούσιας Δήμος
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1992
τεύχος 20
1992
τεύχος 20
Πλήρης
Μέλος Δικτύου