Αντιστασιακός εκπαιδευτικός
 
Τίτλος:Αντιστασιακός εκπαιδευτικός
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Αντιστασιακός εκπαιδευτικός
Δημοσίευση:Αθήνα : Κίνηση Αντιστασιακών Εκπαιδευτικών
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Τριμηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1993
τεύχος 10
1995
τεύχος 18
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου