Ανθολογία : Εφημερίδα πνευματικής δημιουργίας έξω από το εμπόριο
 
Τίτλος:Ανθολογία : Εφημερίδα πνευματικής δημιουργίας έξω από το εμπόριο
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ανθολογία : Εφημερίδα πνευματικής δημιουργίας έξω από το εμπόριο
Δημοσίευση:Σέρρες : Γεωργόπουλος Γιάνος
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1986
τεύχος 3
1987
τεύχος 5
Πλήρης
Μέλος Δικτύου