Αμυντική βίβλος
 
Τίτλος:Αμυντική βίβλος
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Αμυντική βίβλος
Δημοσίευση:Αθήνα : Χριστογιαννάκης Γιώργος
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Ετήσιο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1998-1999
τόμος 1
1998-1999
τόμος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου