Άλφα και Φάληρο : Εικονογραφημένη επιθεώρησις
 
Τίτλος:Άλφα και Φάληρο : Εικονογραφημένη επιθεώρησις
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Άλφα και Φάληρο : Εικονογραφημένη επιθεώρησις
Δημοσίευση:Αθήναι : Πλειάς Ε.Π.Ε.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Εβδομαδιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1967
τεύχος 64
1967
τεύχος 64
Πλήρης
Μέλος Δικτύου