Αλλαγή : Πολιτικόν, κοινωνικόν και οικονομικόν περιοδικόν
 
Τίτλος:Αλλαγή : Πολιτικόν, κοινωνικόν και οικονομικόν περιοδικόν
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Αλλαγή : Πολιτικόν, κοινωνικόν και οικονομικόν περιοδικόν
Δημοσίευση:Αθήναι : Μαθιόπουλος Βάσος Π.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μαθιόπουλος Βάσος Π. [αρχισυντάκτης]
Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1951
τόμος 1
τεύχος 2-3
1951
τόμος 1
τεύχος 2-3
Πλήρης
Μέλος Δικτύου